15-17.06.2018

PRZEPRAWOWE MISTRZOSTWA POLSKI I PUCHAR POLSKI ATV PZM - RUNDA I

Termin: 15.06.2018

Miejsce: Miłakowo k/Olsztyna

Na I Rundę Przeprawowych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski ATV PZM zapraszamy w malownicze tereny położone w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Miłakowo. Trasy rajdu poprowadzą Was przez urokliwe pagórki, wzgórza i wąwozy.

W sezonie 2018 chcemy zaproponować Wam nową formułę zawodów i spróbować zachęcić do uczestniczenia w imprezach osoby niezdecydowane i obawiające się dotychczas samego słowa „rajd”. Dla takich osób tworzymy klasę Puchar Polski klasa FUN.
Nowością jest również utworzenie dwóch klas w ramach Mistrzostw Polski – klasy PMP EXTREME i PMP ADVENTURE.

Ogólne zasady:

MISTRZOSTWA POLSKI -Klasy: Extreme i Adventure

W ramach Przeprawowych Mistrzostw Polski ATV PZM, dla tych zawodników którzy rywalizację przeprawową już polubili, tworzymy w tegorocznym cyklu zawodów podział na dwie klasy: Extreme i Adventure - obie te klasy będą miały rangę Mistrzowską. Trasy dla klasy PMP Extreme i PMP Adventure będą się od siebie różniły stopniem trudności.

Klasa PMP Extreme:
W klasie PMP Extreme startować mogą 2 lub 3 osobowe teamy. W klasie Extreme dopuszcza się do startu dowolnej marki quada z napędem 4x4. Aby zakwalifikować się do klasy ATV Extreme, uczestnik musi podać nazwę co najmniej jednej, uznanej przez organizatora imprezy przeprawowej lub sportowej, w której dotychczas uczestniczył lub posiadać rekomendację od znanego organizatorom zawodnika. Do startu w klasie Extreme dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i spełniają wymagania regulaminu w zakresie uprawnień do kierowania pojazdem. Uczestnicy klasy PMP Extreme poruszają się po trasie klasy PMP Extreme.

Klasa PMP Adventure:
W klasie PMP Adventure startować mogą 2 lub 3 osobowe teamy. W klasie PMP Adventure dopuszcza się do startu dowolnej marki quada z napędem 4x4. Minimalny wiek uczestnika - ukończone 16 lat, prawo jazdy kategorii B1. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy klasy PMP Adventure poruszają się po trasie klasy PMP Adventure.
Uwaga! Uwzględniając wnioski zawodników, aby zapewnić uczestnikom PMP Adventure równe szanse walki o podium, w klasie PMP Adventure nie mogą startować zawodnicy PMP, którzy stanęli na podium Klasyfikacji Generalnej PMP w latach 2016 i 2017.
Wyjątek: zawodnicy z podium Klasyfikacji Generalnej PMP 2016 i 2017 mogą wystartować w PMP Adventure pod warunkiem, że zgłoszą się w teamie z zawodnikiem, który w w/w latach nie startował w PMP.


PUCHAR POLSKI klasa Fun
Wiemy, że część użytkowników, dysponujących quadami mniej znanych marek, nigdy niestartujących dotąd w rajdach przeprawowych dotychczas obawiała się wjazdu na nasze trasy. To dla takich osób dedykujemy nową klasę - Puchar Polski klasa FUN.
Klasa PPP FUN: W klasie PPP FUN startować mogą te osoby, które nigdy nie brały udziału w rajdach lub chcą uczestniczyć w zawodach rekreacyjnie. Wystarczy mieć dowolnej marki quada z napędem 4x4. Limit członków teamu wynosi max. 5 osób. Minimalny wiek uczestnika - ukończone 16 lat, prawo jazdy kategorii B1. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Klasa PPP FUN zdobywa łatwe, dobrane do poziomu jazdy pieczątki. W klasie PPP FUN liczy się chęć wspólnej zabawy w terenie, zobaczenie z bliska rywalizacji i udziału we wspólnej biesiadzie.

Zasady rywalizacji i klasyfikacji:
Rywalizacja polega na pokonywaniu trasy według śladu wpisanego przez organizatora do urządzenia GPS zawodnika oraz odnajdywaniu punktów w terenie oznaczonych jako EPK. Wystarczy jedno urządzenie GPS na team.

Organizator obsługuje następujące modele GPS firmy Garmin: Etrex, Seria 60, Seria 62, Seria 64,Seria 76, Seria 276, Seria Colorado, Seria Montana, Seria Oregon. Dakota, EDGE, ZUMO 400, ZUMO 500. TwoNav: Delta i Aventura. Użytkownicy marki TwoNav proszeni są o wcześniejsze poinformowanie organizatora w celu zweryfikowania, czy obsługiwany jest również dany model urządzenia. Biuro rajdu nie obsługuje odbiorników typu samochodowego. Odbiorniki GPS muszą posiadać naładowane baterie/akumulatory. Muszą być również wyczyszczone z wcześniej zapisanych tracków i waypointów. W przypadku zdeponowania odbiorników GPS z nieusuniętymi wcześniej trackami i waypointami organizator dokona samodzielnie bezpowrotnego wyczyszczenia pamięci urządzenia.

Podstawową zasadą rywalizacji i klasyfikowania zawodników jest zdobywanie w określonym przez organizatora limicie czasu jak największej ilości EPK (Elektronicznych Punktów Kontrolnych) poprzez zarejestrowanie ich odczytów w urządzeniach RSG (Rejestrator Seven Guard) zaplombowanych do każdego pojazdu. Odczyt jest możliwy po zbliżeniu pojazdu na odległość ok. 0,5 m do miejsca zamocowania EPK.

Start na trasę odbywa się w teamach. Tworzenie teamów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników poruszających się po ekstremalnej trasie.
Klasyfikacja punktowa jest indywidualna. W Klasyfikacji, do liczenia wyników brane będą pod uwagę tylko wyniki indywidualne poszczególnych członków teamu. Na każdej z rund zawodnicy mają prawo tworzyć nowe teamy. Absencja któregokolwiek członka teamu w którejkolwiek rundzie nie doprowadza do spadku w Klasyfikacji Generalnej pozostałych zawodników z teamu. W przypadku rozpadu teamu po którejkolwiek rundzie członkowie zespołu odchodzą zabierając swoją liczbę punktów. Istnieje możliwość zmiany klasy w czasie trwania sezonu, jednak uczestnicy tracą zdobyte we wcześniejszych rundach punkty.

Do udziału w zawodach zaproszeni są zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby stawiające dopiero pierwsze kroki na bezdrożach. Przeprawowa jazda na quadach została zaliczona przez PZMot do sportów popularnych, tak więc zawodników nie obowiązują żadne licencje natomiast egzekwowane będzie wyposażenie uczestnika w homologowany kask i ochraniacz kręgosłupa oraz pojazd spełniający wymagania limitu głośności, zgodny z regulaminami do poruszania się po terenach chronionych.

Regulaminy dostępne są w załącznikach, w Kalendarzu Imprez ATV Polska.

PMP oraz PPP ATV PZM są własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM).

Organizatorem, wskazanym decyzją GKSPiT PZM, do realizacji PMP i PPP ATV PZM jest Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska zwane dalej ATV Polska. ATV Polska posiada wyłączne prawo oprócz PZM do dysponowania nazwą PPP ATV PZM.Celem zawodów jest oczywiście rywalizacja sportowa, ale także szkolenie, którego efektem ma być podniesienie poziomu bezpieczeństwa jazdy w terenie oraz nauka dbałości o środowisko naturalne (np. rozścielanie wykładziny pod naprawianym quadem, by zapobiec wyciekom płynów i olejów do gruntu, używanie pasów do opasywania drzew). Przed każdą rundą odbywać się będą (nieobowiązkowe) kursy techniki poruszania się quadem i alternatywnych sposobów pokonywania przeszkód, szybkiej pomocy medycznej oraz nawigacji.


Wpisowe

Przeprawowe Mistrzostwa Polski - Klasa Extreme i Adventure - jeden zawodnik- 750 PLN
Przeprawowy Puchar Polski - Klasa Fun - jeden zawodnik- 750 PLN

Cena za bankiet dla osób towarzyszących - 120 zł / osoba

Wpisowe uczestników PMP i PPP obejmuje koszty organizacyjne imprezy, sędziowanie, prawo do korzystania z terenów, prawo do nagród stosownych do zajętego miejsca, udziału w bankiecie przewidywanym w czasie ceremonii wręczania nagród, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, bluzę zawodniczą MX wraz z nadanym indywidualnym nr startowym (Zawodnik ma obowiązek przebywania na trasie w otrzymanej przez Organizatora w bluzie zawodniczej MX, z nadanym indywidualnym numerem startowym. Zawodnikowi, w ramach opłaty wpisowej, przysługuje jedna bluza zawodnicza MX w sezonie. Istnieje możliwość zakupu kolejnej bluzy. Koszt 1 szt. 160 zł brutto), dozorowany park maszyn w godzinach ustalonych w harmonogramie rundy, ciepły posiłek na trasie, ubezpieczenie NNW od uprawiania sportów ekstremalnych (15 000 zł na wypadek śmierci nnw, oraz 20 000 zł trwały uszczerbek na zdrowiu). Wpisowe nie obejmuje kosztów paliwa i dojazdu oraz zakwaterowania uczestnika.

 

Limit miejsc ograniczony do 100 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji/ selekcji uczestników bez podania przyczyny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta Zgłoszeniowa do PRZEPRAWOWYCH MISTRZOSTW POLSKI ATV PZM dostępna jest tutaj

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeNWYOEdu09ShLhpUXRM9PEl1uMvtyj3IDyQixqm93KBQ9EQ/viewformKarta Zgłoszeniowa do PRZEPRAWOWEGO PUCHARU POLSKI ATV PZM dostępna jest tutaj  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecy65cEBbAAEQ0l1S93EpIXh9-KiqgylxWrZf9LtKOe9JcoA/viewform

 

Regulamin Mistrzostw Polski: https://www.atvpolska.pl/data/upload/r/regulamin_ramowy_pmistrzostwp_atv_pzm_2018(1).pdf

 

Regulamin Pucharu Polski: https://www.atvpolska.pl/data/upload/r/regulamin_ramowy_ppucharup_atv_pzm_2018.pdf

 

info.prasowa

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce Prywatności